Reglement van No Limit Opslagruimteverhuur

 • Huurperiode word automatisch met dezelfde periode verlengt behoudens wijziging of opzegging 4 weken voor einde overeenkomst door huurder of verhuurder. Opzegging of wijziging dient schriftelijk te gebeuren.
 • Huur dient vooruit betaald te worden en bij eerste betaling 4 weken huur als borgstelling en € 10,– statiegeld voor de toegangspas. (Betalingen per 4 weken geschied altijd per automatische incasso.) Eerste huurperiode de borgstelling van 4 weken huur en € 10,– statiegeld dient te worden voldaan aan balie bij contract afsluiting. Daarna word er iedere periode gefactureerd door verhuurder en dient de huurder zorg te dragen dat het gefactureerde bedrag op de eerste dag van de nieuwe periode op de rekening van verhuurder staat. Is dit niet het geval dan is verhuurder gemachtigd de toegangspas te blokkeren en beslag te leggen op de goederen in de verhuurde ruimten. Na 13 weken achterstand van betaling worden de opgeslagen goederen aangeboden aan een opkoper en hiermee de achterstallige huur en gemaakte kosten voldaan. Hierbij is de huurovereenkomst gelijk ontbonden.
 • Verhuurder is verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, huurder dient zelf zorg te dragen voor verzekering van eigen goederen en een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Huurder dient op laatste dag van huurperiode al zijn spullen te verwijderen en ruimten schoon op te leveren.
 • Verhuurder is gemachtigd om bij vervroegde opzegging en/of bij niet schoon achterlaten van het gehuurde de borgstelling niet terug te betalen. Na afloop van huur periode zal de borgstelling terug gestort worden op rekening van huurder zodra is vastgesteld dat huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Over de borgstelling en statiegeld word geen rente vergoed.
 • De toegangspas mag alleen gebruikt worden door huurder, zodra iemand anders met toegangspas het pand of terreinen betreed blijf huurder aansprakelijk. Bij verlies van toegangspas dient huurder dit direct aan verhuurder te melden zodat pas geblokkeerd kan worden. Huurder moet persoonlijk een nieuwe pas ophalen, hiervoor wordt opnieuw € 10,00 statiegeld berekend.
 • Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de gehuurde ruimten.
 • Huurprijzen staan vast voor de lopende periode, verhuurder is gemachtigd huurprijzen voor de nieuwe periode aan te passen.
 • De gehuurde ruimten is uitsluitend bestemd als opslagruimten, Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan een andere bestemming te geven aan gehuurde ruimten, of hem onder te verhuren.
 • Het is niet toegestaan in de gehuurde ruimten bederfelijke waren, levende have. ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen en illegale goederen op te slaan, te laten verblijven of te kweken.
 • De huurder kan pand en/of terrein betreden tussen 7.00 en 23.00 uur, eventueel afwijkende tijden gaan in overleg met verhuurder.
 • Indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen maken huurder en verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van mededeling 45, besluit van 24 maart 1999 nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.